Ija Rudzīte, biroja ”5.IELA” galvenā arhitekte / Ija Rudzite, office ‘5. STREET’ Main Architect

Absolvējusi RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti (1994), arhitektūras maģistre (1996). Alojas pilsētas arhitekte (1996-2000). Kopš 2001.gada biroja ”5.IELA”  galvenā arhitekte. Nozīmīgākie darbi Rīgā: Muzeju krātuvju komplekss Pulka ielā, Latvijas Okupācijas muzeja tehniskais projekts LVM biroja ēkas rekonstrukcija Vaiņodes ielā 1 un klientu centrs Daudagā,  Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija; multifunkcionāla slēgta manēža Murjāņos, lidostas ēka Tukumā.

SIA ”5.IELA” īpašnieks un galvenais arhitekts Ints Pujāts/ SIA ” 5. STREET ‘owner and principal architect Int Pujat

Beidzis RTU Arhitektūra fakultāti (1994), studējis Veimāras arhitektūra augstskolā (1989). Organizējis atklātu arhitektūra konkursu par jūras krasta teritorijas aapbūvi ”Villa Ceplis” (1992), Piedalījies EXPO’92 ekspozīcijas veidošanā Seulā (1992). Arhitektūras un dizaina biroja SIA ”5.IELA” direktors (1995-2002, aritekts kopš 2007), Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs (2002-2007), Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks (2007).

Nozīmīgākie birojā SIA ”5.IELA” realizētie projekti: viesnīca ”Hilton” Rīgā, ”Latvijas Valsts meži” biroja ēkas Rīgā un Dundagā, Rīgas Doma baznīcas renovācija.

 


Sejas street

THE STUDIO HOUSE, SEJAS STREET 51, Riga, has Latvia 🇱🇻 October 2018 Active project – house construction concrete frame design, glass window facade and CARVED WOOD DECORATIVE ELEMENTS!!!