Rēzeknes Kovšu ezers

Kovšu ezers praktiski ir vienīgā ūdenstilpne Rēzeknē, uz kurieni vietējie dodas peldēties un atpūsties. Publiskā peldvieta, kas atrodas pilsētas nomalē, labiekārtota pieticīgi: daži soliņi, atkritumu urnas, trīs volejbola laukumi, ģērbtuves un neliels bērnu rotaļu laukums. Pludmales tās tradicionālā izpratnē tur nav, vietām vien nelielas pieejas ezeram. Uzņēmuma «5. iela», kas veica ezera labiekārtošanas projekta izstrādi, arhitekts Ints Pujāts uzsver, ezers un tam piegulošā teritorija līdz šim bijusi piemirsta, liela daļa netiek izmantota vispār, vietām gar ezeru nemaz nav iespējams iziet.

Arhitekts norāda, ka būvniekiem izaicinājums būs arī ūdenstilpnes ģeoloģiskā struktūra: «Tur ir kūdra, melnzeme, purvs. Pamatā ir mīkstās gruntis. Sarežģīti būs ezera ģeoloģiskās struktūras dēļ. Jāizbūvē elektrība, kanalizācija.»

Ija Rudzīte, biroja ”5.IELA” galvenā arhitekte / Ija Rudzite, office ‘5. STREET’ Main Architect

Absolvējusi RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti (1994), arhitektūras maģistre (1996). Alojas pilsētas arhitekte (1996-2000). Kopš 2001.gada biroja ”5.IELA”  galvenā arhitekte. Nozīmīgākie darbi Rīgā: Muzeju krātuvju komplekss Pulka ielā, Latvijas Okupācijas muzeja tehniskais projekts LVM biroja ēkas rekonstrukcija Vaiņodes ielā 1 un klientu centrs Daudagā,  Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija; multifunkcionāla slēgta manēža Murjāņos, lidostas ēka Tukumā.