Ija Rudzīte, biroja ”5.IELA” galvenā arhitekte / Ija Rudzite, office ‘5. STREET’ Main Architect

Absolvējusi RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti (1994), arhitektūras maģistre (1996). Alojas pilsētas arhitekte (1996-2000). Kopš 2001.gada biroja ”5.IELA”  galvenā arhitekte. Nozīmīgākie darbi Rīgā: Muzeju krātuvju komplekss Pulka ielā, Latvijas Okupācijas muzeja tehniskais projekts LVM biroja ēkas rekonstrukcija Vaiņodes ielā 1 un klientu centrs Daudagā,  Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija; multifunkcionāla slēgta manēža Murjāņos, lidostas ēka Tukumā.