Rēzeknes Kovšu ezers

Kovšu ezers praktiski ir vienīgā ūdenstilpne Rēzeknē, uz kurieni vietējie dodas peldēties un atpūsties. Publiskā peldvieta, kas atrodas pilsētas nomalē, labiekārtota pieticīgi: daži soliņi, atkritumu urnas, trīs volejbola laukumi, ģērbtuves un neliels bērnu rotaļu laukums. Pludmales tās tradicionālā izpratnē tur nav, vietām vien nelielas pieejas ezeram. Uzņēmuma «5. iela», kas veica ezera labiekārtošanas projekta izstrādi, arhitekts Ints Pujāts uzsver, ezers un tam piegulošā teritorija līdz šim bijusi piemirsta, liela daļa netiek izmantota vispār, vietām gar ezeru nemaz nav iespējams iziet.

Arhitekts norāda, ka būvniekiem izaicinājums būs arī ūdenstilpnes ģeoloģiskā struktūra: «Tur ir kūdra, melnzeme, purvs. Pamatā ir mīkstās gruntis. Sarežģīti būs ezera ģeoloģiskās struktūras dēļ. Jāizbūvē elektrība, kanalizācija.»

Ija Rudzīte, biroja ”5.IELA” galvenā arhitekte / Ija Rudzite, office ‘5. STREET’ Main Architect

Absolvējusi RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti (1994), arhitektūras maģistre (1996). Alojas pilsētas arhitekte (1996-2000). Kopš 2001.gada biroja ”5.IELA”  galvenā arhitekte. Nozīmīgākie darbi Rīgā: Muzeju krātuvju komplekss Pulka ielā, Latvijas Okupācijas muzeja tehniskais projekts LVM biroja ēkas rekonstrukcija Vaiņodes ielā 1 un klientu centrs Daudagā,  Rakstniecības un mūzikas muzeja rekonstrukcija; multifunkcionāla slēgta manēža Murjāņos, lidostas ēka Tukumā.

SIA ”5.IELA” īpašnieks un galvenais arhitekts Ints Pujāts/ SIA ” 5. STREET ‘owner and principal architect Int Pujat

Beidzis RTU Arhitektūra fakultāti (1994), studējis Veimāras arhitektūra augstskolā (1989). Organizējis atklātu arhitektūra konkursu par jūras krasta teritorijas aapbūvi ”Villa Ceplis” (1992), Piedalījies EXPO’92 ekspozīcijas veidošanā Seulā (1992). Arhitektūras un dizaina biroja SIA ”5.IELA” direktors (1995-2002, aritekts kopš 2007), Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs (2002-2007), Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks (2007).

Nozīmīgākie birojā SIA ”5.IELA” realizētie projekti: viesnīca ”Hilton” Rīgā, ”Latvijas Valsts meži” biroja ēkas Rīgā un Dundagā, Rīgas Doma baznīcas renovācija.